Cenrādis

Moneza piedāvāto pakalpojumu cenrādis saistošs ar 2022. gada 1. martu.   

Iepriekšējo cenrādi, kas bija aktuāls līdz 2022.gada 28.februārim, Jūs varat apskatīt šeit. 

Pakalpojums:

Cena:

Parastas vai ierakstītas vēstules, kurās sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām Aizņēmēja faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja Klients nav sasniedzams.

Ne vairāk kā EUR 7.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

Par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām, līdz Aizņēmējs izpildījis maksājuma saistības pret Aizdevēju.

Ne vairāk kā EUR 10.00 (ieskaitot PVN) parāda atgūšanas procesā.

Informācijas sniegšana par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildi -saistības ir izpildītas pilnā apmērā/ saistību neesamība.

EUR 10.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru pieprasījuma gadījumu.

 

Informācija tiek izsniegta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas maksas saņemšanas Uzņēmuma kontā.

Informācijas sniegšana par Aizņēmēja saistību apmēru.

EUR 20.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru pieprasījuma gadījumu.

 

Informācija tiek izsniegta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komisijas maksas saņemšanas Uzņēmuma kontā.

Nestandarta izziņa, saskaņā ar Aizņēmēja pieprasījumu.

EUR 25.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru pieprasījuma gadījumu.

 

Informācija tiek izsniegta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komisijas maksas saņemšanas Uzņēmuma kontā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai.

 EUR 5.00 (ieskaitot PVN).

Atkārtota Līguma vai cita dokumenta kopijas izsniegšana drukātā vai elektroniskā formā.

EUR 10.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu dokumentu.

Informācija tiek izsniegta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas maksas saņemšanas Uzņēmuma kontā.

Ikmēneša maksājuma atlikšana.*

Pēc vienošanās.

Maksājums par Ātro pārskaitījumu.*

Līdz 15% no izsniegtās Aizdevuma summas (ieskaitot PVN).

* tikai Patēriņa kredītam

 

Jautājumi un atbildes

Kas ir profila uzturēšanas maksa?

Kā apmaksāt profila uzturēšanas maksu?

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px