Kad saņemu piedāvājumu, kā notiek ķīlas reģistrācija?

Kad saņemu piedāvājumu, kā notiek ķīlas reģistrācija?

Pirms tiek izmaksāts aizdevums, ķīla ir jāreģistrē Zemesgrāmatā. Pilns vajadzīgo dokumentu apraksts ir apskatāms Zemesgrāmatas mājaslapā. Tev būs nepieciešami šādi dokumenti:
  • Nostiprinājuma lūgums, to sagatavosim mēs;
  • Aizdevuma (kredīta) līgums, to saņemsi kopā ar piedāvājumu;
  • Ķīlas (hipotēkas) līgums, daļa no aizdevuma līguma;
  • Ķīlas devēja laulātā piekrišana ieķīlāšanai vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
  • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēts aizliegums zemesgrāmatā.
  • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 14,23 eiro.
  • Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā")
  • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.
Apskati svaigāko informāciju https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/37-12-6 Ņem vērā: kancelejas nodevas un valsts nodevas apmaksa ir jāsedz aizņēmējam.

Saistītie jautājumi

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px