Atbalsts uzņēmējiem: dīkstāves pabalsti

Ar šo rakstu Moneza turpina iesākto informatīvo rakstu sēriju par atbalstu uzņēmējiem valsts noteikto ierobežojumu laikā. Šoreiz apkopota svarīgākā informācija par dīkstāves atbalstu. Izlasi un uzzini savas iespējas!

15/02/2021

Kas var pieteikties dīkstāves atbalstam?

Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi),  – piedzīvo ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

Dīkstāves atbalsta apmēri

Labas ziņas uzņēmumiem un to darbiniekiem! Dīkstāves atbalsta minimālais apmērs ir pieaudzis no 330 EUR līdz 500 EUR!

  • Atbalsta minimālais apmērs – 500 EUR.
  • Atbalsta maksimālais apmērs – 1000 EUR.
  • Piemaksa par apgādībā esošu bērnu – 50 EUR.

Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

  • darbiniekam – 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 EUR un ne vairāk kā 1000 EUR par kalendāra mēnesi;
  • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada 3. ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 3. ceturkšņa, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 500 EUR un ne vairāk kā 1000 EUR par kalendāra mēnesi.

Detalizētāku informāciju par atbalsta apmēriem, to pieprasīšanu un piešķiršanas kārtību var meklēt šeit.

Kā pieteikties dīkstāves atbalstam?

  • Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
  • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša datumam.
  • Pirms iesnieguma iesniegšanas darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
  • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.

Lai EDS ātrāk atrastu iesniegumu dīkstāves atbalstam, apskati šo informatīvo attēlu.

Sīkāku informāciju par dīkstāves atbalstu un citām atbalsta iespējām Covid-19 laikā var meklēt VID mājas lapā.

Iesakām noskatīties VID 8. decembra tiešsaistes semināru darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām. Ņemiet vērā, ka regulāri tiek pieņemti dažādi likumu grozījumi, tāpēc visa informācija var nebūt aktuāla! Vienmēr sekojiet līdzi jaunākajai informācijai VID, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas mājas lapās.

Ja krīzes pārvarēšanai nepietiek ar valsts atbalstu, atceries, ka Moneza piedāvā aizdevumu uzņēmējiem līdz pat 100 000 EUR. Aizdevums ir paredzēts arī apgrozāmo līdzekļu papildināšanai un neparedzētiem izdevumiem. Vairāk informācijas meklē šeit.  

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px