Atbalsts uzņēmējiem: Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem

Šis ir trešais raksts Moneza rakstu sērijā “Atbalsts uzņēmējiem”. Šajā rakstu sērijā apkopota noderīga informācija par valsts atbalstu uzņēmējiem, kuri cietuši no ierobežojumiem, kas noteikti Covid-19 izplatības mazināšanai. Šoreiz uzzini par valsts atbalstu algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem.

23/03/2021

Algu subsīdijas mērķis

Subsīdija ir pabalsts, ko naudas veidā piešķir no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā algu subsīdija veidota, lai darbinieki, kas ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku, varētu turpināt saņemt tādu atalgojumu, kā saņēma pirms tam.

Kuri uzņēmumi var saņemt atbalstu algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem

Lūgt algu subsīdiju saviem darbiniekiem, kas ārkārtējās situācijas laikā strādā nepilnu darba laiku, var jebkurš uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20%. Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj. Būtiski – valsts atbalstu algu subsīdijai piešķir tiem darbiniekiem, kuri pieņemti darbā līdz 2020. gada 1. novembrim.

Algu subsīdijas apmērs

 Valsts piešķir subsīdiju 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 EUR par pilnu mēnesi. Darba devēja pienākums ir piemaksāt darbiniekiem starpību starp algas subsīdiju un darba samaksas apmēru, ko darba devējs aprēķinājis izmaksai darbiniekiem.

Kā var pieteikties valsts atbalstam algu subsīdijai

  • Pieteikumu algu subsīdijai iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID EDS.
  • Par katru mēnesi var pieteikties līdz nākamā mēneša 15. datumam.
  • Pirms iesnieguma iesniegšanas darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
  • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem. Darba devējam arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma, savukārt, atbalstu nesaņemot, šī darba attiecības tiktu pārtrauktas.

Sīkāku informāciju un noderīgus tiešsaistes seminārus var atrast VID mājas lapā.

Ja krīzes pārvarēšanai nepietiek ar valsts atbalstu, atceries, ka Moneza piedāvā aizdevumu uzņēmējiem līdz pat 100 000 EUR. Aizdevums ir paredzēts arī apgrozāmo līdzekļu papildināšanai un neparedzētiem izdevumiem. Vairāk informācijas sadaļā aizdevums uzņēmumiem.

 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px