Ārējā finansējuma piesaiste uzņēmumam: kādos gadījumos to apsvērt

Ikvienam, kas apguvis ekonomikas pamatus, ir zināms, ka uzņēmējdarbības pirmais un galvenais mērķis ir peļņas gūšana, kam pakārtota pārējā stratēģija. Peļņa ir svarīgākais komercdarbības efektivitātes rādītājs. Ja uzņēmums nespēj būt rentabls, tā dzīvotspēja ilgtermiņā ir apdraudēta. Tomēr arī brīžos, kad uzņēmums darbojas veiksmīgi, uzņēmējs nedrīkst zaudēt modrību un apstāties pie sasniegtā.

Biznesa vidē stāvēšana uz vietas visdrīzāk nozīmē kritienu atpakaļ, līdz ar to nepārtaukti jāmeklē veidi, kā veicināt uzņēmuma izaugsmi. Bez finanšu līdzekļu ieguldījuma panākt kompānijas attīstību ir tikpat kā neiespējami, un peļņas novirzīšana tieši šīm vajadzībām ir normāla prakse.

25/07/2019

Tomēr ne vienmēr brīvo līdzekļu ir pietiekami, un tas ir brīdis, kad jāapsver ārējā finansējuma piesaiste. Kad to vērts darīt, uzzināsiet raksta turpinājumā.

Iekārtu remonts vai iegāde

Uzņēmējdarbībā manāmi gan kāpumi, gan kritumi, un abos gadījumos ir svarīgi pieņemt racionālus lēmumus. Rūpniecības uzņēmumu darbība lielā mērā ir atkarīga no ražošanas iekārtu veiktspējas. Ja aprīkojums nespēj nodrošināt uzņēmumam nepieciešamos apjomos vai laika gaitā nolietojas, ražošana tiek negatīvi ietekmēta, kas savukārt liedz gūt plānotos ienākumus.

Industriālās iekārtas ir ļoti dārgas, un to remonts vai iegāde nozīmē apjomīgus ieguldījumus, kas ne vienmēr ir savietojami ar brīvajiem naudas līdzekļiem. Šādā situācijā ārējā finansējuma piesaiste jaunas iekārtas iegādei var būt veiksmīgs risinājums, lai nenāktos apstādināt uzņēmuma darbību uz nenoteiktu laiku.

Uzņēmuma pamatlīdzekļu palielināšana

Tāpat uzņēmumi nonāk situācijās, kad nākas domāt nevis par peļņas palielināšanu, bet gan par izmaksu samazināšanu. Uzņēmums var finanšu rādītāju uzlabošanas nolūkā pieņemt lēmumu samazināt izmaksas, piemēram, apturot kādu nozīmīgu projektu. Aizdevums vai citāda finansējuma piesaiste ļauj, iegādāties līdz šim nomātus resursus, tādējādi palielinot uzņēmuma pamatlīdzekļus un samazinot izmaksas. Tas savukārt pasargā uzņēmumu no nelabvēlīgām pārmaiņām un veicina tālāku darbību.

Tomēr nav tā, ka ārējais finansējums ir tikai glābšanas riņķis, lai palīdzētu uzņēmumam izķepuroties no nepatikšanām. Tas tikpat labi var kalpot par lielisku atspēriena punktu biznesa attīstībai un lielākas peļņas gūšanai.

Jaunu iekārtu un sistēmu iegāde

Lai arī minējām, ka uzņēmējdarbībā stāvēt uz vietas nedrīkst, tas automātiski nenozīmē pievēršanos revolūcijai. Ja ir atrasta veiksmīga niša, ir ļoti ticams, ka pienāks brīdis, kad pieprasījums pēc preces vai pakalpojuma kļūs lielāks par piedāvājumu.

To var risināt, palielinot uzņēmuma jaudu. Investējot līdzekļus jaunu iekārtu un sistēmu iegādē, iespējams aptvert daudz plašāku tirgu, kas savukārt veicina peļņas pieaugumu. Šādā reizē papildu finansējums no ārējiem resursiem lieti noderēs, lai plānu īstenotu.

Uzņēmējdarbības paplašināšana

Uzņēmējdarbībā viena no veiksmes atslēgām noteikti ir inovācijas. Mūsdienās ir skaidri redzams, ka kompānijas, kas piedāvā inovatīvus risinājumus patērētāju vajadzībām, tirgu spēj iekarot daudz straujāk un efektīvāk. Tādēļ domāt par jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu un to realizēt ir loģisks solis jebkuram uzņēmējam.

Darbības paplašināšana, saprotams, nav vienkāršs process. Tas ietver daudzus jauninājumus, un katram ir sava maksa, kas var prasīt lielus finansiālos ieguldījumus. Ja mērķis ir skaidrs un pārdomāts, taču tā izpildei brīvo līdzekļu trūkst, ir labi apzināties, ka plāns nav jāatliek līdz laikam, kad uzņēmumam naudas būs vairāk brīvie līdzekļi, jo ir iespēja piesaistīt ārējo finansējumu.

Dalība iepirkumu konkursos

Vēl kāds veids, kā nodrošināt stabilu naudas plūsmu, ir dalība iepirkumu konkursos, kas ļauj izpildīt konkrētu pasūtījumu par noteiktu maksu. To klāsts ir gana plašs – no būvdarbiem līdz precēm un pakalpojumiem.

Gūstot uzvaru iepirkumā, ir jānodrošina pasūtījuma izpildīšana noteiktajā termiņā, taču, ja uzņēmums nav spējīgs finansēt nepieciešamo materiālu iegādi īsā laikā, bez ārējā finansējuma piesaistes neiztikt. Kā zināms, uzņēmuma attīstībai svarīga ir spēja iekarot aizvien jaunus tirgus, tādējādi sasniedzot jaunus klientus.

Lai bizness kļūtu eksportspējīgs un atrastu savu vietu citā ģeogrāfiskajā tirgū, jārēķinās ar papildus izmaksām. Veiksmīgi īstenojot savu stratēģiju, ieguldītais atmaksāsies daudzkārt, Taču tās īstenošanai ir nepieciešams ieguldīt finanšu resursus. Arī šajos gadījumos ārējais finansējums var kļūt par veiksmes atslēgu.

 

Noslēgumā noteikti jāpiebilst, ka ārējā finansējuma piesaiste nekādā gadījumā nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts lēmums. Ir jāapzinās gan riski, gan arī saistības, ko rada līdzekļu rašana ārpus uzņēmuma sienām. Taču, ja visas pozīcijas ir kārtīgi apsvērtas un fakti liecina, ka šādai izvēlei būs pozitīva ietekme uz uzņēmuma nākotni, nav pamata bažām, jo tas, kurš nerīkojas, nekad nespēs būt uzvarētājs.